: 0866111182

Switchcraft ®

สินค้าเปรียบเทียบ (0)


จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Black
ID : 1291

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Black

Condition: New จุกสวิทช์เลสพอล Switchcraft Switchcraft Toggle Switch Knob  For Gibson Epiphone style switch Hole size = 1/8" *กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั้งซื้อ  ..

฿200.00บาท

฿200.00บาท

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Amber
ID : 1285

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Amber

Condition: New จุกสวิทช์เลสพอล Switchcraft OEM For For Gibson Epiphone style switch Switchcraft Toggle Switch Knob   Part No. PRTK-030 **ไม่มีเพกเกจ Hole size = 1/8"   ***OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer  หมายถึงของแท้ที่ผลิตด้วยคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันจากโรงงานที่รับจ้างผลิตให้เจ้าของสินค้านั้นๆ  แต่บรรจุขายแบบไม่มีแพคเกจ เพื่อลดต้นทุนในกรณีจำหน่ายเป็นจำนวนมากหรือขายส่ง หรือโรงงานปร..

฿200.00บาท

฿200.00บาท

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Black
ID : 1283

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Black

Condition: New จุกสวิทช์เลสพอล Switchcraft OEM  For Gibson Epiphone style switch Switchcraft Toggle Switch Knob  Part No. PRTK-010 *ไม่มีเพจเกจ Hole size = 1/8"   ***OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer  หมายถึงของแท้ที่ผลิตด้วยคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันจากโรงงานที่รับจ้างผลิตให้เจ้าของสินค้านั้นๆ  แต่บรรจุขายแบบไม่มีแพคเกจ เพื่อลดต้นทุนในกรณีจำหน่ายเป็นจำนวนมากหรือขายส่ง หรือโรงงานประกอบ ..

฿200.00บาท

฿200.00บาท

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Cream
ID : 1286

จุกสวิตซ์กีตาร์ Switchcraft® Gibson Cream

Condition: New จุกสวิทช์เลสพอล Switchcraft OEM For For Gibson Epiphone style switch Switchcraft Toggle Switch Knob    Hole size = 1/8" Part No. PRTK-020 *ไม่มีเพจเกจ ***OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment Manufacturer  หมายถึงของแท้ที่ผลิตด้วยคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันจากโรงงานที่รับจ้างผลิตให้เจ้าของสินค้านั้นๆ  แต่บรรจุขายแบบไม่มีแพคเกจ เพื่อลดต้นทุนในกรณีจำหน่ายเป็นจำนวนมากหรือขายส่ง หรือโรงงานประกอบ***..

฿180.00บาท

฿180.00บาท

จุกสวิตซ์กีตาร์โลหะสีทอง Gibson&PRS
ID : 906

จุกสวิตซ์กีตาร์โลหะสีทอง Gibson&PRS

Condition: Newจุกสวิทช์กีตาร์โลหะสีทอง Switchcraft for Gibson/PRSSwitchcraft Metal toggle switch knob GoldFits USA made guitars only has american thread which will not work on imported guitars. Primarily found on vintage Schecter and any USA made Les Paul or SG, Flying v and Charvel with toggle switch.**ใช้ไดกับ  Switchcraft USA เท่านั้นMade in USA.*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั้งซื้อ ..

฿300.00บาท

฿300.00บาท

จุกสวิตซ์กีตาร์โลหะสีเงิน Gibson&PRS
ID : 907

จุกสวิตซ์กีตาร์โลหะสีเงิน Gibson&PRS

Condition: Newจุกสวิทช์กีตาร์โลหะสีเงิน Switchcraft for Gibson/PRSSwitchcraft Metal toggle switch knob ChromeFits USA made guitars only has american thread which will not work on imported guitars. Primarily found on vintage Schecter and any USA made Les Paul or SG, Flying v and Charvel with toggle switch.Made in USA. *กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั้งซื้อ..

฿300.00บาท

฿300.00บาท

จุกสวิตซ์โลหะกีตาร์ PRS® USA
ID : 2549

จุกสวิตซ์โลหะกีตาร์ PRS® USA

Condition: Newจุกสวิทช์โลหะ สำหรับกีตาร์ PRS® Made in USA สำหรับสวิทช์รุ่น #ACC-4118 และ #ACC-4101*จำนวน 1ชิัน สามารถเลือกสีเงินหรือสีทองอย่างใดอย่างหนึ่งSwitchcraft Metal toggle switch knob GoldFits USA made guitars only has american thread which will not work on imported guitars. Made in USA.*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั้งซื้อ ..

฿300.00บาท

฿300.00บาท

น็อตตัวเมีย CTS Post/ Switchcraft  Jack
ID : 371

น็อตตัวเมีย CTS Post/ Switchcraft Jack

Condition: New น็อตตัวเมียสำหรับพอทและแจ็คกีตาร์ใช้ได้กับ Switchcraft, CTS, Pure Tone, Fender, Gibson, Fishman, และกีตาร์ที่ผลิต USA.ขนาดรูด้านใน 9mm.3/8" x 32 threads will fit most CTS pots and Switchcraft input jacks(does not fit Switchcraft 3-way toggle switches) ..

฿100.00บาท

฿100.00บาท

น็อตตัวเมียสำหรับพอทและแจ็ค Asia
ID : 4171

น็อตตัวเมียสำหรับพอทและแจ็ค Asia

Condition: New น็อตตัวเมียสำหรับพอทและแจ็ค แบบเกลียวสำหรับกีตาร์เอเซียขนาดรูด้านใน 8mm.Hex Nut  and Switchcraft JacksGuitar/Bass Hex Nuts for Potentiometer/Output Jack Nickel ..

฿100.00บาท

฿100.00บาท

น็อตปรับล็อคสวิทช์กีต้าร์สีเงิน
ID : 2070

น็อตปรับล็อคสวิทช์กีต้าร์สีเงิน

Condition: New น็อตปรับล็อคสวิทช์กีต้าร์สีเงิน  ขนาดรูด้านใน 11mm. Switchcraft Toggle Switch Nut And Washer Chrome **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿100.00บาท

฿100.00บาท

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีดำ
ID : 5807

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีดำ

Condition: New น็อตตัวเมียและแหวนรองสำหรับพอท CTS และแจ็ค Switchcraft  ขนาดรูด้านใน 9mm.ใช้ได้กับ Switchcraft, CTS, Pure Tone, Fender, Gibson, Fishman, และกีตาร์ที่ผลิต USA.ขนาดรูด้านใน 9mm.3/8" x 32 threads will fit most CTS pots and Switchcraft input jacks(does not fit Switchcraft 3-way toggle switches) **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿150.00บาท

฿150.00บาท

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีทอง
ID : 2039

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีทอง

Condition: New น็อตตัวเมียและแหวนรองสำหรับพอท CTS และแจ็ค Switchcraft  ขนาดรูด้านใน 9mm.ใช้ได้กับ Switchcraft, CTS, Pure Tone, Fender, Gibson, Fishman, และกีตาร์ที่ผลิต USA.ขนาดรูด้านใน 9mm.3/8" x 32 threads will fit most CTS pots and Switchcraft input jacks(does not fit Switchcraft 3-way toggle switches) **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿150.00บาท

฿150.00บาท

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีเงิน
ID : 2338

น็อตพร้อมแหวนรองสำหรับพอทและแจ็คสีเงิน

Condition: New น็อตตัวเมียและแหวนรองสำหรับพอท CTS และแจ็ค Switchcraft  ขนาดรูด้านใน 9mm.ใช้ได้กับ Switchcraft, CTS, Pure Tone, Fender, Gibson, Fishman, และกีตาร์ที่ผลิต USA.ขนาดรูด้านใน 9mm.3/8" x 32 threads will fit most CTS pots and Switchcraft input jacks(does not fit Switchcraft 3-way toggle switches) **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿150.00บาท

฿150.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson 3Way Switch/Wire
ID : 4235

สวิตซ์กีตาร์ Gibson 3Way Switch/Wire

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันแท้ ตัวสั้นแบบสำเร็จรูปพร้อมสาย ยาว 1ฟุตSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA  ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียงby Switchcraft OEM for Gibson   ***OEM มาจาก Origianl Equipment Manufacturer  หมายถึงของแท้ที่ผลิตด้วยคุณภาพเดียวกันมาตรฐานเดียวกันจากโรงงานที่รับจ้างผลิตให้เจ้าของสินค้านั้นๆ  แต่บรรจุขายแบบไม่มีแพคเกจ เพื่อลดต้นทุนในกรณีจำหน่ายเป็นจ..

฿1,300.00บาท

฿1,300.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson 3Way Toggle Switch Nickel
ID : 1176

สวิตซ์กีตาร์ Gibson 3Way Toggle Switch Nickel

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันแท้ ตัวสั้น แบบไม่มีแพคเกจSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA  ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียงby Switchcraft OEM for Gibson**โปรดทราบ สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ by Switchcraft ทุกตัวจะมีการบัดกรีขาด้วยตะกั่วมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีต่อสายไฟ * ซึ่งทำให้ลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของใช้แล้ว   ***OEM มาจาก Origianl Equipment Manufac..

฿1,300.00บาท

฿1,300.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®3-Way Switch Nickel Metal Tip
ID : 2399

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®3-Way Switch Nickel Metal Tip

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันแท้ แบบไม่มีแพคเกจSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA  ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียงby Switchcraft OEM for Gibson**โปรดทราบ สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ by Switchcraft ทุกตัวจะมีการบัดกรีขาด้วยตะกั่วมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีต่อสายไฟ * ซึ่งทำให้ลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของใช้แล้ว   ***OEM มาจาก Origianl Equipment Manufacturer&nb..

฿1,450.00บาท

฿1,450.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Gold Metal Tip
ID : 2398

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Gold Metal Tip

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ แบบไม่มีแพคเกจSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA  ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียงby Switchcraft OEM for Gibson**โปรดทราบ สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ by Switchcraft ทุกตัวจะมีการบัดกรีขาด้วยตะกั่วมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีต่อสายไฟ * ซึ่งทำให้ลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของใช้แล้ว    ***OEM มาจาก Origianl Equipment Man..

฿1,900.00บาท

฿1,900.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Long Body Nickel
ID : 1175

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Long Body Nickel

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ แบบไม่มีแพคเกจSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA   ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียง by Switchcraft OEM for Gibson**โปรดทราบ สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ by Switchcraft ทุกตัวจะมีการบัดกรีขาด้วยตะกั่วมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีต่อสายไฟ * ซึ่งทำให้ลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของใช้แล้ว  ***OEM มาจาก Origianl Equi..

฿1,500.00บาท

฿1,500.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Nickel Metal Tip
ID : 2397

สวิตซ์กีตาร์ Gibson®USA 3Way Nickel Metal Tip

Condition: New สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ แบบไม่มีแพคเกจSwitchcraft เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับกีตาร์กกิ๊บสันเลสพอล Made in USA  ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียงby Switchcraft OEM for Gibson**โปรดทราบ สวิทช์กีตาร์กิ๊บสันเลสพอลแท้ by Switchcraft ทุกตัวจะมีการบัดกรีขาด้วยตะกั่วมาจากโรงงานโดยตรงเพื่อให้ง่ายต่อการบัดกรีต่อสายไฟ * ซึ่งทำให้ลูกค้าบางท่านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของใช้แล้ว    ***OEM ย่อมาจาก Origianl Equipment ..

฿1,600.00บาท

฿1,600.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ PRS® 3-Way Toggle Switch (594)
ID : 3846

สวิตซ์กีตาร์ PRS® 3-Way Toggle Switch (594)

Condition: New สวิทช์สามทางกีตาร์ PRS USA 3-Way Toggle Switch Pickups #มาพร้อมจุกสวิทช์กีตาร์สีดำและสีครีมOriginal Part Number: ACC-4101PRS 3-way toggle switch for 594 and McCarty US made models. Includes mounting hardware and switch caps.https://uk.prsaccessories.com/products/3-way-toggle-switch-pickup-selector *กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ ..

฿1,800.00บาท

฿1,800.00บาท

สวิตซ์กีตาร์ Switchcraft ®L Type for PRS/Gibson
ID : 1404

สวิตซ์กีตาร์ Switchcraft ®L Type for PRS/Gibson

Condition: New สวิทช์ตัวแอล  Switchcraft USA OEM for PRSGibson SG, ES 335เป็นสวิทช์กีตาร์ 3 ทางดีที่สุดสำหรับ GIBSON , PRS , Custom Guitar  Mase in USA   ให้คุณภาพการผ่านของสัญญาณเสียงดีเยี่ยม ครบทุกย่านเสียง Switchcraft L-Type 3-Way Toggle Switch The L-Type toggle is recommended for most USA made guitars such as Gibson USA. It is the highest quality and most reliable open frame switch available.  Includes a standard nut for mounti..

฿1,800.00บาท

฿1,800.00บาท

แจ็คกีตาร์ Switchcraft Mono Custom Prewired
ID : 4570

แจ็คกีตาร์ Switchcraft Mono Custom Prewired

Condition: New แจ็คกีตาร์โมโน สวิทช์คราฟท์ เป็นแจ็คกีตาร์คุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ กีตาร์ กิบสัน- เฟนเดอร์ และกีตาร์คัสต้อมคุณภาพสูงใช้สำหรับเป็นสายสัญญาณเดินวงจรและสายไฟสำหรับปิกอัพกีตาร์เฟนเดอร์วินเทจ สายชุบเงินฉนวนเป็นผ้าถักเคลือบแวกซ์เพื่อช่วยลดเสียงรบกวน Feedback ของกีตาร์ตาร์ได้เป็นอย่างดี   Switchcraft  Made in USA Custom Prewired Input Jack Features :Prewired input jack for easy installationPre-tinned wire makes soldering a piece of cake22 awg Vintage ..

฿500.00บาท

฿500.00บาท

แจ็คกีตาร์ Switchcraft®Mono Nickel
ID : 1177

แจ็คกีตาร์ Switchcraft®Mono Nickel

Condition: New แจ็คกีตาร์โมโน สวิทช์คราฟท์ เป็นแจ็คกีตาร์คุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ กีตาร์ กิบสัน- เฟนเดอร์ และกีตาร์คัสต้อมคุณภาพสูงGENUINE OEM For Epiphone,Gibson and Fender Guitar/Bass 1/4" Output Mono Jack Switchcraft  Made in USA The industry standard of  American made guitars and amplifiers for over 60 years.  1/4 Mono Input jack, Switchcraft #11. Includes nut and dress washer.    Requires 3/8"-diameter mounting hole; 3/8 x 32 threaded port..

฿250.00บาท

฿250.00บาท

แจ็คกีตาร์ Switchcraf® Mono Gold
ID : 1296

แจ็คกีตาร์ Switchcraf® Mono Gold

Condition: New แจ็คกีตาร์ตัวเมีย Switchcraft เป็นแจ็คกีตาร์คุณภาพสูงที่ใช้สำหรับ กีตาร์ กิบสัน- เฟนเดอร์ และกีตาร์คัสต้อมช็อปคุณภาพสูงGENUINE OEM For Epiphone,Gibson and Fender Guitar/Bass 1/4" Output Mono Jack Switchcraft  Made in USA OEM for Epiphone, Gibson, Fender..etc. The industry standard of  American made guitars and amplifiers for over 60 years.  1/4 Mono Input jack, Switchcraft #11. Includes nut and dress washer.    Req..

฿1,000.00บาท

฿1,000.00บาท

แจ็คสเตอริ Switchcraft USA
ID : 5400

แจ็คสเตอริ Switchcraft USA

Condition : New แจ็คสเตอริ Switchcraft USA 3 ขา*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ ..

฿500.00บาท

฿500.00บาท

แจ็คหลอด MEC® 3Pole Barrel Stereo
ID : 4193

แจ็คหลอด MEC® 3Pole Barrel Stereo

Condition: Newแจ็คกระบอกสำหรับ กีตาร์ปและเบส มาตรฐานเยอรมันสำหรับ เบส warwick กีตาร์ FramusMEC Closed Stereo Jack Socket, for Mouning in Instrument Sides ChromeContent6.3 mm / 1/4 TRS (stereo) jack socket  closedsuitable for side mountingmounting diameter 12 mmM12 x 40 mm threadsincl. 14 mm nut, washer and toothwasherMade in Germanyhttps://www.mec-pickups.de/en/Home--Category.html?category=D0779871001492078034A14*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องกา..

฿900.00บาท

฿900.00บาท

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Black
ID : 3160

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Black

Condition: Newแจ็คกระบอกสวิทช์คราฟท์ 3ขา สามารถต่อได้ทั้งแบบ โมโน และ สเตอร์ริโอSwitchcraft Stereo Long Threaded Guitar JackDESCRIPTIONSwitchcraft 1/4" Long threaded barrel stereo input jack3 Pole/Terminal For Mono/StereoOverall length 1 7/8"Thread length 1 3/8"Requires 1/2" mounting holeIncludes nut and washerBlack FinishThis 1/4" jack is tightened from the inside of the guitar.USA.*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ..

฿1,000.00บาท

฿1,000.00บาท

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Gold
ID : 1700

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Gold

Condition: New แจ็คกระบอกสวิทช์คราฟท์ 3ขา สามารถต่อได้ทั้งแบบ โมโน และ สเตอร์ริโอSwitchcraft Stereo Long Threaded Barrel Guitar JackDESCRIPTIONSwitchcraft 1/4" Long threaded barrel stereo input jackOverall length 1 7/8"Thread length 1 3/8"Requires 1/2" mounting holeIncludes nut and washerBlack FinishThis 1/4" jack is tightened from the inside of the guitar.Made in USA *กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ ..

฿1,200.00บาท

฿1,200.00บาท

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Nickel
ID : 1487

แจ็คหลอด Switchcraft® 3Pole Barrel Stereo Nickel

Condition: Newแจ็คกระบอกโอสวิทช์คราฟท์ 3ขา สามารถต่อได้ทั้งแบบ โมโน และ สเตอร์ริโอSwitchcraft Stereo Long Threaded Guitar Jack ChromeLong Threaded Barrel Input Jack, Stereo, Switchcraft, with Nut and Washer. Accepts 1/4" plug, and can be wired mono or stereo. 1/2"-diameter mounting hole, needed and at least 7/16" wood thickness are required for mounting. Overall length 2". Chrome. Mad in USA*กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก..

฿1,000.00บาท

฿1,000.00บาท

แจ็คหลอด Switchcraft® Mono Nickel
ID : 1184

แจ็คหลอด Switchcraft® Mono Nickel

Condition: New แจ็คกีตาร์-เบสโมโน สวิทช์คราฟท์Switchcraft long threaded Mono Guitar Jack Switchcraft Long Thread Cylinder 1/4" Mono End Pin Guitar Jack 1/4 inch end pin jacks feature long threaded bushings ideal for mounting into panels and chassis up to 1.25 inches thick.  The metal bushing helps eliminate hum pick-up, and is ideal for musical instrument and speaker connections.  Jacks mate with standard 1/4" phone plugs and mount in a single .469 i..

฿900.00บาท

฿900.00บาท

แหวนถ้วยสำหรับสวิทช์กีตาร์กิ๊บสันแท้สีทอง
ID : 1292

แหวนถ้วยสำหรับสวิทช์กีตาร์กิ๊บสันแท้สีทอง

Condition: New แหวนถ้วยสำหรับสวิทช์กีตาร์กิบสันแท้Gibson USA Deep Nut for Toggle Switches By Switchcraft Used on Gibson Les Paul guitars or where the switch threads don't protrude from the guitar Coarse Knurling similar to parts used on 1950's Gibson guitars This will only fit Genuine Switchcraft switches and not import switchesMade in USA   *กรุณาตรวจสอบขนาดและรายละเอียดของสินค้าให้แน่ใจว่าตรงกับสิ่งที่ท่านต้องการก่อนทำการสั่งซื้อ ..

฿300.00บาท

฿300.00บาท

แหวนรองสวิตช์กีต้าร์สีทอง
ID : 2072

แหวนรองสวิตช์กีต้าร์สีทอง

Condition: New แหวนรองสวิทช์กีต้าร์สีทอง ขนาดรูด้านใน 12mm. Switchcraft Toggle Switch Washer Chrome **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿50.00บาท

฿50.00บาท

แหวนรองสวิตช์กีต้าร์สีเงิน
ID : 2071

แหวนรองสวิตช์กีต้าร์สีเงิน

Condition: New แหวนรองสวิทช์กีต้าร์สีเงิน ขนาดรูด้านใน 12mm. Switchcraft Toggle Switch Washer Chrome **กรณีซื้อสินค้าหลายรายการค่าจัดส่งสารถคิดรวมกันได้ ..

฿20.00บาท

฿20.00บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 33 รายการ จากทั้งหมด 33 รายการ (จำนวน 1 หน้า)