: 0866111182

วิธีสังเกตสายสะพายเฟนเดอร์ของแท้

วิธีสังเกตสายสะพายเฟนเดอร์ของแท้

วิธีสังเกตสายสะพายกีตาร์เฟนเดอร์ของแท้

  • ของแท้ต้องปั้ม "Fender" ลึกลงบนหัวสายหนังแท้
  • ลายเดินตะเข็บไข้วด้านบน
  • ต้องมีหูแขวนสายพลาสติก "F" Logo  
  • ฉลากแฟนเดอร์ของแท้รุ่นใหม่ ดำ-แดง 


GuitarShop Thailand โพสโดย GuitarShop Thailand

GuitarShop Thailand