: 0866111182

เงื่อนไขการให้บริการ

**กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

**หมายเหต เจ้าหน้าที่รับโทรศัพทำงาน 9โมงเข้า ถึง 1ทุ่มครับ หลังจากนั้น ต้องฝากข้อความไว้ ทาง Email, Facebook, หรือ Line ครับ

เงื่อนไขการให้บริการ ร้านกีตาร์ช๊อปไทยแลนด์

1. การใช้บริการของ Guitarshopthailand.com  มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทาง Guitarshopthailand.com จะถือว่าผู้ที่ใช้งานฯ ทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขทุกข้อที่ Guitarshopthailand.com ได้กำหนดไว้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้ Guitarshopthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้


เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง Guitarshopthailand.com ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และ การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม


เงื่อนไขการจำหน่ายสินค้า

1. Guitarshopthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืน ยกเลิก หรือ ไม่อนุญาติไห้แก้ไขการสั่งซื้อสิ้นค้า ภายหลักจากที่ลูกค้าได้ทำการชำระเงิน หรือได้รับสินค้าแล้ว โดยการตัดสินปัญหาต่างๆ ไห้อำนาจ Guitarshopthailand.com ในการตัดสินชี้ขาดและถือเป็นที่สิ้นสุด.

2. ทางจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้นคือ

    2.1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

   2.2. สินค้าอยู่ในการรับประกันของทางร้าน โดยไม่เกิน 7วัน

2. สินค้าในหมวดปิคอัพและอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่มีการเชื่อมหรือบัดกรีแล้ว

3. ในกรณืซื้อสินค้าที่ติดตั้งโดยทางร้าน ทางร้านจะมีการรับประกันตัวสินค้าและงานติดตั้ง 7 วัน


การเปลี่ยนแปลงการบริการและราคา

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ทางร้านคิดค่าจัดส่งราคาเดียว ไม่จำกัดจำนวนสินค้า ซื้อมาก ซื้อน้อยเราก็ส่ง

หากลู้กค้าโอนเงินและแจ้งชำระเงินก่อนเวเลา 13.00 น ทางร้านจะทำการจัดส่งภายในวันเดียวกัน

การจัดส่งโดย เคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ใช้เวลา 1 วันทำการ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมาณฑล / 1-2 วันทำการ ในเขตอื่นๆ (ไม่นับรวมวันหยุดทางราชการ)


นโยบายหลังการขายงื่อนไขการเครม การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1.ทาง Guitarshopthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้นคือ

   1.1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

   1.2.สินค้าอยู่ในการรับประกันของทางร้าน โดยไม่เกิน 7วัน

2.สินค้าใหหมวดปิคอัพและอุปกรณ์อิเลคโทรนิคที่มีการเชื่อมหรือบัดกรีแล้ว

3.ในกรณืซื้อสินค้าที่ติดตั้งโดยทางร้าน รับประกันตัวสินค้าและงานติดตั้ง 7วัน

4.สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตอนที่ส่งไปทุกชิันอุปกร์ครบแพคเกจอยู่ในสภาพสมบูรณ์

สินค้าใหนหมวดปิคอัพและอีเลคโทรนิค

เพื่อเป็นตัดปัญหาการส่งคืนหรือส่งเคมกลับทางร้านทำให้ลูกค้าเสียวเวลาโดยไม่จำเป็น

ก่อนทำการจัดส่งปิคอัพทุกตัวทางร้านจะทำการแกะกล่องเพื่อตรวจสอบปัญความผิดผลาดอัจเกิดจากไลน์การผลิต ( ตรวจสอบค่าK ) ก่อนทำการจัดส่งให้ลูกค้า 

เนื่องจากที่ฝ่านมาทางร้านผบว่ามีปัญหาความผิดผลาดเกิดขึนได้ในสองกรณีคือ

1.ความผิดผลาดทีเกิดขึนจากทางโรงงานเอง(ผิดสเปค)

2.ความผิดผลาดที่การจากการติดตั้งของลูกคัาที่ขาดประสบการหรือความชำนาญ

**เพราะฉะนั้นถ้าหากลูกคัาไม่มันใจและต้องการตวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเองอีกครั้ง กรุณตรวจสอบก่อนทำการบัดกรีติดปิคอัพ เพราะถ้าหากมีการปัดกรีหรือติดตั้งแล้วทางร้านจะไม่รับเคลมในทุกกรณี.เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าของทางร้าน GuitarShopThailand  จะมีระยะการประกันสินค้าภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ขายในราคาส่งเพื่อล้างสต็อคจะไม่มีการรับประกัน  

โดยจะมีเงื่อนไขการรับประกันระบุไว้ที่หน้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการบนเว็บ

สินค้าที่อยู่ในประกัน: ลูกค้าสามารถติดต่อส่งซ่อม/เคลมชิ้นส่วนอะไหล่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าที่หมดระยะประกัน: ลูกค้าสามารถส่งซ่อมตามที่อยู่ของบริษัท  บริษัทอาจจะคิดค่าบริการซ่อมหรือค่าอะไหล่  

โดยลูกค้าสามารถโทรแจ้งอาการเสียหายเพื่อให้บริษัทประเมินค่าซ่อมให้ท่านทราบล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถติดต่อเคลมสินค้าหรือแจ้งซ่อมได้ที่ GuitarShopThailand 

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กฤศ ชูวงค์อินทร์

Tel : 086 611 1182

Line : guitarshopthailand

email : [email protected]