: 0866111182

คาปาซิเตอร์สำหรับกีตาร์คืออะไร?

คาปาซิเตอร์สำหรับกีตาร์คืออะไร?

คาปาซิเตอร์ในกีตาร์มีไวเพื่อ?

ตอบแบบภาษาชาวบ้านคือคาปาซิเตอร์ในกีตาร์มีไว้เพื่อตัดย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลมของกีตาร์ ..โดยจะทำการต่อคร่อมไว้ที่พอทโทนเพื่อปรับลดเสียงแหลม เพื่อไห้ได้เสียกีตาร์ทุ้มขึ้น..


กีตาร์ทุกตัวมีคาปาซิเตอร์?

คาปาซิเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ในกีตาร์ที่มีปุ่มปรับโทนเท่านั้น..กีตาร์ที่ไม่มีปุ่มปรับโทนจะไม่มีคาปาซิเตอร์


กีตาร์แบบใหนที่จำเป็นต้องมีคาปาซิเตอร์?

กีตาร์ที่มีปุ่มหมุนปรับทุ้ม-แหลม หรือปุ่มปรับโทนหน้าที่การทำงานของคาปาซิเตอร์ในกีตาร์?

...คาปาซิเตอร์คือตัวเก็บประจุชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับต่อคร่อมพอทโทนทำให้เกิดเป็นวงจรกรองย่านความถี่เสียงต่ำนั้นเอง  (Low-pass filter) คือการย่อมให้เสียงย่านความถี่เสียงต่ำผ่านตัวมันไปได้  และคัดกรองย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลมจากปิคอัพกีตาร์ให้ลงกราวด์

สรุปง่ายๆ  คือคาปาซิเตอร์ยอมให้ย่านความถี่ต่ำหรือเสียงทุ้มสามารถไหลจะผ่านพอทโทนไปได้ตามปรกติ  แต่จะไม่ยอมให้เสียงย่านความถี่สูงหรือเสียงแหลมจากปิคอัพกีตาร์สามารถผ่านไปยังตู้แอมป์ได้..ประโยชน์ของคาปาซิเตอร์คือ?

...สำหรับปัญหาของกีตาร์ที่มีเสียงแหลมหรือเสียงทุ้มมากเกินไป  คาปาซิเตอร์อาจช่วยท่านแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่การเปลี่ยนค่าคาปาซิเตอร์นอกจากเพื่อประโชยน์ในการเพิ่มหรือลดย่านความถี่เสียงแหลมให้เป็นไปตามต้องการแล้ว อาจทำให้กีตาร์ของท่านสามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงไปเลยก็ได้ก็ได้ไม่มากก็น้อยหากท่านเปลียนชนิดของคาปาซิเตอร์ให้แตกต่างออกไปจากเดิมที่เคยใช้..
ควรเลือกใช้คาปาซิเตอร์แบบใด?


...กีตาร์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานส่วมากผู้ผลิตกีตาร์แต่ละยี้ห้อได้มีการออกแบบและคำนวณมาให้อย่างเหมาะสมแล้วว่ากีตาร์แบบใหนรุ่นใหนควรจะใช้คาปาซิเตอร์แบบไหนค่าเท่า (ค่ามาตรฐาน) เสียงที่ได้จึงจะออกมาตรงกับคอนเซ็ปที่ต้องการของกีตาร์ยี้ห้อนั้นๆ


แต่เพราะความชอบและความต้องการสำหรับชาวด์กีตาร์แต่ละท่านไม่เหมือนกัน และเพื่อให้ได้ซาวด์อย่างที่ท่านต้องการ การโมดิฟายปรับแต่งและการลองผิดลองถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้ท่านสามารถเลือกใช้ได้คาปาซิเตอร์ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของท่าน หรือ เพื่อไห้ได้ซาวด์ที่เป็นเอกลักษณ์  เพราะคาปาซิเตอร์แต่ละชนิดก็จะให้คาแล็คเตอร์เสียงที่แต่งต่างกันไป แต่อย่างไรก็ดีการลือกใช้คาปาซิเตอร์ให้เหมาะสม จึงไม่มีรูปแบบตายตัวเสมอไป..


ข้อสังเกต..

...การเปลี่ยนค่าคาปาซิเตอร์ที่มากขึ้นจากของเดิมจะทำให้สามารถตัดเสียงแหลมได้มากขึ้น  ได้เสียงกีตาร์ที่ทุ้มขึ้น(สำหรับกีตาร์ที่ต้องการลดเสียงแหลม)

และ การเปลี่ยนค่าคาปาซิเตอร์ที่น้อยลงจากของเดิมจะทำได้เสียงกีตาร์ที่แหลมขึ้น..GuitarShop Thailand โพสโดย GuitarShop Thailand

GuitarShop Thailand