: 0866111182

เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ ร้านกีตาร์ช๊อปไทยแลนด์

-การใช้บริการของ Guitarshopthailand.com มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางGuitarshopthailand.com  จะถือว่าผู้ที่ใช้งานฯ ทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขทุกข้อที่ Guitarshopthailand.com ได้กำหนดไว้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

-การใช้บริการของ Guitarshopthailand.com  มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางGuitarshopthailand.com จะถือว่าผู้ที่ใช้งานฯ ทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขทุกข้อที่ Guitarshopthailand.com ได้กำหนดไว้ (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้ Guitarshopthailand.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้

-การใช้บริการของ Guitarshopthailand.com มีกฎระเบียบและเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ โดยทางบริษัทฯจะถือว่าผู้ที่ใช้งานฯ ทุกท่านยอมรับกฎระเบียบและเงื่อนไขทุกข้อที่ Guitarshopthailand.com ได้กำหนดไว้  (ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ทั้งนี้Guitarshopthailand.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบและเงื่อนไขต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นได้


-เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ 

ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทาง Guitarshopthailand.com ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ซอฟแวร์, ภาพถ่าย, วิดีโอ, เพลง, เสียงและการคัดสรรค์และ การจัดเรียง และรวมถึงซอฟแวร์ซอร์สโค้ดและซอฟต์แวร์ที่รองรับจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม


-การเปลี่ยนแปลงการบริการและราคา

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้าของเราโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


-เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

ทางร้านคิดค่าจัดส่งราคาเดียว ไม่จำกัดจำนวนสินค้า ซื้อมาก ซื้อน้อยเราก็ส่ง

หากลู้กค้าโอนเงินและแจ้งชำระเงินก่อนเวเลา 14.00 น ทางร้านจะทำการจัดส่งภายในวันเดียวกัน

การจัดส่งโดย เคอรี่ เอ็กซ์เพรส บริษัทจัดส่งพัสดุชั้นนำของประเทศไทย ใช้เวลา 1 วันทำการ ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมาณฑล / 1-2 วันทำการ ในเขตอื่นๆ (ไม่นับรวมวันหยุดทางราชการ)


-เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาอ่านข้อมูลและเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้าโดยละเอียดก่อนซื้อสินค้า

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้าไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และจะรับเปลี่ยนสินค้าได้ใน 2 กรณี นี้เท่านั้น

1. สินค้าไม่ถูกต้องตามที่ลูกค้าสั่ง (รายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดไม่ถูกต้อง หรือ ส่งผิด)

2.สินค้าอยู่ในการรับประกันของทางร้าน


-เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

สินค้าของทางร้าน GuitarShopThailand  จะมีระยะการประกันสินค้าภายใน 7วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับสินค้า

ยกเว้นสินค้าบางรายการที่ขายในราคาส่งเพื่อล้างสต็อคจะไม่มีการรับประกัน  

โดยจะมีเงื่อนไขการรับประกันระบุไว้ที่หน้ารายละเอียดของสินค้าแต่ละรายการบนเว็บ

สินค้าที่อยู่ในประกัน: ลูกค้าสามารถติดต่อส่งซ่อม/เคลมชิ้นส่วนอะไหล่ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สินค้าที่หมดระยะประกัน: ลูกค้าสามารถส่งซ่อมตามที่อยู่ของบริษัท  บริษัทอาจจะคิดค่าบริการซ่อมหรือค่าอะไหล่  

โดยลูกค้าสามารถโทรแจ้งอาการเสียหายเพื่อให้บริษัทประเมินค่าซ่อมให้ท่านทราบล่วงหน้า

ลูกค้าสามารถติดต่อเคลมสินค้าหรือแจ้งซ่อมได้ที่ GuitarShopThailand 50/817 หมู่5. ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย 

ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 

 

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ กฤศ ชูวงค์อินทร์

Tel : 086 611 1182

Line : guitarshopthailand

email : guitarshopthailand@gmail.com